Ez a webhely sütiket használ a funkcióinak biztosítása érdekében. Látogatáselemzés céljából kizárólag anonim adatok kerülnek rögzítésre. Részletek a Cookie-k kezeléséről

Termékek Menü

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)


1. Általános tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a
Recom Czigányik Ipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-969758 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23526677-2-41
Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.
Webhely: https://recom.hu
E-mail: recom@recom.hu
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
Jelen webhely:
https://recom.hu
internetcímen elérhető webhely.
Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat
ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen
webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen
közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek
tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat ill. az új
szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói feltételeket
ezen a webhelyen teszi majd közzé.
Ezen a webhelyen a Szolgáltató az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok
hivatalosnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a
közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó
információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.
Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja,
azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára,
illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott
vagy megváltoztatott adatok esetében.


2. Szerzői jogok, iparjogvédelem
A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek
között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot,
audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát
képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt
tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi
törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása,
sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása,
hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok
létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése,
illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató
kifejezett írásos engedélyével történhet.
Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek
és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele,
feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a
nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való
felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő
felhasználása.
Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton
beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján
megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót
illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen
webhelyről a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése szintén jogsértő.
3. Információk és anyagok felhasználása
A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen
tanácsadásnak.
A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes
értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása,
valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű
felhasználása.
A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre
a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása
a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és
szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes
információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok
törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó
kötelessége.


4. Más oldalakra mutató linkek
Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra
mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.
Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek
elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek,
információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről.
A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált
áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az
adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a
linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott
található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó
kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató nem felelős a külső weboldalak megtekintésével,
használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval,
termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.


2018.07.15.
Recom Czigányik Kft.